Gildenweg 6 - 1695 GD Blokker Tel: 0229-261400 | Mail: info@ceesenco.com

Kantoor Manager - Plantenkwekerij

Voor een Duitse plantenkwekerij hebben we een speciale zeer uitgebreide maatwerkoplossing gebouwd aan de hand van het standaard Kantoor Manager programma.

Terug

Kantoor Manager - Plantenkwekerij

Omdat het programma in Duitsland gebruikt wordt, is het gehele programma ook omgebouwd in het Duits.

In het programma zit het hele proces van inkoop planten, grond en potjes tot de uiteindelijk verkoop van de planten verwerkt. Dit houdt in dat alle verschillende productiestadia te volgen zijn en er altijd een actueel overzicht is van de bezettingsgraad van de verschillende kassen en de actuele en toekomstige kosten voor een specifieke plant op elke gewenst moment van het groeitraject.

Klanten / Leveranciers / Artikelen

De klanten en leveranciers zijn praktisch gelijk aan de standaard Kantoor Manager. De artikelen zijn echter op veel punten aangepast.

De producten zijn onderverdeeld in de verschillende plantensoorten, maar ook in grond, potten en overig materiaal.

Op die manier kunnen bij een bestelling de planten gecombineerd worden met de juiste grond en pot en kunnen daar ook de verschillende voorraden van bijgehouden worden.

Voor elke productgroep geldt weer een ander indeling van het artikelscherm, alleen de velden die voor die specifiek groep gelden, worden getoond. Bij de planten wordt hier ook het groeitraject ingesteld en kan dus aangegeven worden hoeveel weken een plantje in elke verschillende kas staat en hoeveel ruimte deze in de verschillende trajecten innemen wat weer gebruikt wordt voor het bepalen van de bezettingsgraad en de kostprijs.

Bestelling

Het begin van het hele traject is de bestelling van de plantjes.

Een bestelling bestaat meestal uit meerdere variaties/kleuren van een specifiek plantje.

Per plantje kan bepaald worden in welke pot deze komt, welke grond gebruikt wordt, het aantal en wanneer de leverdatum is. Aan de hand van het trajectschema van het plantje kan dan weer de verwachte afleverdatum berekend worden.

Wanneer de bestelling bevestigd is, kan er een pakbon van gemaakt worden. De pdf van de ontvangen orderbevestiging kan bij de bestelling gevoegd worden.

Naast het bestellen van de plantjes, kunnen hier ook de grond en de potten besteld worden. Dit in verband met het bijhouden van de voorraad hiervan.

Pakbonnen

Als de bestelde producten binnenkomen, kan bij de pakbon aangegeven worden hoeveel van welk product is binnengekomen.

Het kan dus zijn dat een opdracht maar gedeeltelijk is binnengekomen, de rest kan dan als nalevering aangemerkt worden.

Na het afronden van de pakbon, kan hier een oppotopdracht van gemaakt worden.

Oppotopdrachten

De oppotopdrachten zijn het begin van het hele groeitraject. Hier wordt bepaald wanneer het traject start en hoeveel er uiteindelijk opgepot worden en in welke kas begonnen wordt.

Wanneer er meer plantjes in een pot gaan, wordt daar hier ook rekening mee gehouden.

Deze gegevens worden vanuit de pakbon ingelezen, maar kunnen hier aangepast worden naar de actuele aantallen. Ook wordt hier aangegeven hoeveel personen er betrokken waren bij deze oppotopdracht, hoeveel uur het duurde en of er water gebruikt is. Deze informatie wordt weer gebruikt voor de kostprijsberekening.

Per product kan hier ook direct gezien worden wanneer het volgende traject is en de planten naar een andere kas verhuisd moeten worden.

Actuele Artikelen

In dit scherm is direct te zien hoeveel planten er op dit moment in de kassen staan en hoeveel er al van verkocht zijn.

Per plant en zet zijn alle varianten te zien en hier is ook het trajectschema weer terug te zien.

Daarnaast staat hier ook de kostprijsberekening voor dit specifieke plantje voor dit jaar. Wanneer het traject nog niet volledig afgerond is, staan hier ook de toekomstige kosten welke er nog zeker aankomen voordat de plant verkocht kan worden.

Wanneer een plant volgroeid is, maar nog niet verkocht is, zullen de actuele kosten blijven oplopen, maar de toekomstige kosten 0 zijn.

Alle verkochte planten zijn hier te zien en er kan direct naar de betreffende facturen worden gelinkt.

Planning Grond

Uiteraard moet er altijd voldoende grond aanwezig zijn. Om te bepalen hoeveel er nodig is, kan in dit scherm aan de hand van alle bestellingen gezien worden hoeveel grond er in de toekomst nodig is, hoeveel grond er op elke moment aanwezig is en hoeveel er in de toekomst is aan de hand van de bestellingen van de grond.

Op deze manier kan er snel ingesprongen worden als de hoeveel grond te weinig dreigt te worden.

Bezettingsgraad

Op elk moment van de dag kan de actuele bezettingsgraad van de kassen bekeken worden. Dit geldt ook voor de toekomstige bezetting zodat hier rekening mee gehouden kan worden tijdens het plannen.

Door te klikken op een kas, komt er ene popup met daarin informatie over wat er op dat moment in die kas staat, met het exacte aantal planten, hoeveel tafels er hierdoor worden gebruikt en het aantal vierkante meters.

Facturatie

Het factureren gebeurd vanuit de actuele artikelen. Bij het maken van een factuur kan dus gekozen worden uit alle planten die op dat moment in de kassen staan en aan het einde van he traject zijn.

Hier wordt dan oo kal rekening gehouden met de planten die al gefactureerd zijn. Ook wat betreft het opgeven van een aantal, dat kan nooit meer zijn dan de beschikbare hoeveelheid planten.