Gildenweg 6 - 1695 GD Blokker Tel: 0229-261400 | Mail: info@ceesenco.com

Clientregistratie

Voor de Reclassering Nederland hebben we een clientregistratie systeem ontwikkeld...

Terug

Clientregistratie

Hiermee kunnen de uren van alle cliënten met een taakstraf geregistreerd worden.
Ook wordt de planning gemaakt aan de hand van de voorkeuren van werktijden van de cliënten.

De cliënten worden zoveel ingepland tot hun taakstraf voldaan is.

Per periode kunnen er rapportages gemaakt worden en automatisch gemaild naar de verantwoordelijken.

Planning / Agenda

De planning wordt per cliënt van te voren gemaakt aan de hand van een startdatum, beschikbare tijden per dag, al bekende vrije dagen en de duur van de straf. Via een druk op de knop wordt daarna de planning voor deze cliënt gemaakt en verschijnt deze in de agenda.

In de agenda kan per dag een presentielijst gemaakt worden met alle benodigde gegevens van de cliënt en eventuele afwezigheidsredenen.

Vanuit de agenda kan aangegeven worden of een cliënt niet is komen opdagen met een danwel geldige reden.

Aan het einde van de dag wordt de dag afgesloten en de planning omzet in gewerkte uren, tenzij de cliënt niet aanwezig was.

Bij het niet aanwezig zijn, wordt de planning automatisch opnieuw gemaakt zodat aan de straf voldaan zal gaan worden.

Door middel van kleurcodering is direct te zien welke cliënten niet aanwezig waren.

Clientenbeheer

De basis van het programma vormen de cliënten. Bij elke cliënt kunt u alle belangrijke gegevens bijhouden.

Door middel van verschillende tabbladen zijn ook alle gewerkte uren en eventuele notities betreffende deze cliënt terug te vinden.

De planning wordt ook vanuit de cliënt gemaakt en kan hier ten alle tijden worden aangepast.

Uren Registratie

Binnen de uren registratie is te zien hoeveel uren er door de cliënten gewerkt zijn.

Hier zijn ook overzichten van uit te printen