Gildenweg 6 - 1695 GD Blokker Tel: 0229-261400 | Mail: info@ceesenco.com

Transport Planning

Planningsoftware voor de transport sector. Met deze software kunnen de opdrachten ingevord worden.

Terug

Transport Planning

Elke deelopdracht, een aantal karren van een product, kan daarna in een wagen op een bepaalde deel van de dag gesleept worden.

Hierbij wordt direct gecheckt of er nog ruimte in de wagen is.

Binnen de planning kan er vrij geschoven worden in de wagen en tussen de wagens.

Uiteindelijk rolt er per wagen een rooster uit met daarin alle ritten, wat er geladen en gelost moet worden, waar dat moet en met de eventuele opmerkingen erbij.

Per klant wordt op deze manier automatisch het saldo van karren bijgehouden wat zij in gebruik hebben, dit wordt weer gebruikt bij de facturatie.

Alle opdrachten van een bepaalde periode kunnen automatisch gefactureerd worden en deze facturen worden in dit geval ook direct in Snelstart geplaats. Hierbij zit dan ook de karhuur.

Relatiebeheer

De basis van het programma vormen de relaties, de klanten en leveranciers. Bij elke relatie kunt u alle belangrijke gegevens bijhouden als ook 1 of meerdere contactpersonen en 1 of meerdere ophaaladressen.

Door middel van verschillende tabbladen zijn alle facturen en opdrachten van de relatie direct te benaderen vanuit de klant.

Voor de karhuur wordt hier ook het saldo bijgehouden.

Artikelen

Alle te vervoeren producten worden hier ingevoerd.

De omschrijvingen zoals ze op de planning en de facturatie gebruikt worden kunnen per artikel ingesteld worden.

Per product is er een aparte prijs voor de huur en het vervoer en voor het bepalen van de ruimte die het product in de vrachtwagen inneemt, kan aangegeven worden hoe groot deze zijn.

Wanneer er prijsafspraken met klanten gemaakt zijn voor dit product, kan dat hier ook aangegeven worden, dit wordt dan weer bij de facturatie gebruikt.

Opdrachten

De basis voor de planing vormen de opdrachten. Bij een opdracht kan aangegeven worden voor welke dag deze geldt, of het overdag of ’s nachts is en voor welke klant. Na de klantkeuze worden ook de opmerkingen van de klant getoond welke nodig zijn voor de chauffeur en wordne de juiste ophaaladressen geladen.

Hierna kunnen de artikelen toegeoegd worden, per artikl wortd aangegeven hoeveel er geladen worden, hoeveel gelost en/of er eventueel fust bij zit. De prijzen worden direct getoond en kunnen aangepast worden. Per artikel worden ook het ophaaladres en de bestemming ingevuld, beide kunnen gekozen worden uit de bestaande lijst of handmatig ingevuld.

Het is ook mogelijk de opdracht als charter in te voeren, er geldt dan een afgesproken totaalprijs.

Vanuit het opdrachtenoverzichten kunnen ook de facturen gemaakt worden met 1 druk op de knop. Bij elke klant wordt nog gevraagd of er een brandstoftoeslag berekent moet worden. Na het maken van de facturen worden deze direct doorgestuurd naar snelstart waar ze verwerkt en geprint kunnen worden.

Planning

ingevoerde opdrachten getoond. De opdrachten zijn opgedeeld in de verschillende deelritten en bijhorende lading.

Het planningscherm is speciaal gemaakt voor het gebruik met 2 monitoren.
Op deze manier kunnen de ladingen van de opdrachten links naar de wagens rechts worden gesleept. Eenmaal ingepland kunnen deze weer d.m.v. de pijltjes toetsen verplaatst worden binnen een wagen en tussen wagens onderling. Er is altijd direct te zien hoeveel ruimte er nog in de wagen is.

Wagens die in onderhoud staan, kunnen niet gebruikt worden. Dit geldt ook voor de trailers, elke wagen bestaat uit een combinatie van trekkers, trailers, bakwagens en aanhangers. De inhoud hiervan wordt bij elkaar opgeteld zodat altijd het juiste, daadwerkelijke volume getoond wordt.

Aan elke wagen dient ook weer een chauffeur gekoppeld te worden.
Van elke wagen is op elk moment een print te maken waarop de planning voor de chauffeur stata met alle benodigde informatie bij de ophaal- en afleveradressen, zoals bijvoorbeeld deurcodes en

Onderhoud

In het programma kan al het onderhoud aan het wagenpark ingevoerd worden. Hier staat ook automatisch het benodigde periodieke onderhoud zodat hier direct op ingesprongen kan worden.

Alle storing en schademeldingen komen hier ook te staan en na het maken van een onderhoudsopdracht wordt deze via mail naar de garage gestuurd. Op het moment dat een wagen of trailer in onderhoud staat, is het niet meer mogelijk deze te gebruiken in de planning tot het moment dat deze afgehandeld is.

Per kenteken is al het onderhoud terug te vinden, kan er gezocht en gefilterd worden voor een goed overzicht welke ook weer geprint kan worden.